Arrangementer

19. september 2014 kl. 09.00 - 21. september 2014 kl. 17.00
Region Hovedstaden byder indenfor i sundhedens maskinrum.
3. oktober 2014 kl. 08.30 - kl. 15.15
I samarbejde med partnerskabet i Broen til bedre sundhed inviterer Region Sjælland til en kick in dag.
27. oktober 2014 kl. 09.00 - kl. 16.00
Kom og bliv klogere på ernæringens betydning for det gode patientforløb.
30. oktober 2014 kl. 09.00 - kl. 16.00
Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, KL, Dankse Patienter og ViBIS sætter fokus på implementering af brugerinddragelse i sundhedsvæsenets daglige praksis. Det sker på den anden store nationale konference om emnet.
4. november 2014 kl. 10.00 - kl. 16.30
Kom ned, når KORA sætter fokus på udfordringer og løsninger for fremtidens velfærds- og sundhedsydelser.
10. november 2014 kl. 15.00
For 24. år i træk afholdes Lægedage, de praktiserende lægers årlige efteruddannelseskongres.
12. november 2014 kl. 10.00 - kl. 16.00
Danske Patienter holder introduktionskursus for patientrepræsentanter, så de bliver rustet til at repræsentere patienternes interesser i sundhedsvæsenet.
19. november 2014 kl (Hele dagen)
Danske Regioner og Lægeforeningen samler de stærkeste kræfter indenfor kvalitet i sundhedsvæsenet.
21. november 2014 kl. 09.00 - kl. 16.30
Sundhedsstyrelsen inviterer til konference om nationale kliniske retningslinjer med særligt fokus på implementering af retningslinjerne.